Selectează o Pagină

Politica de Confidentialitate

I. Informatii generale
Confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale MED ANIMA TECH, cu sediul in Romania, Iasi, Sat Visan, Str. stejarului nr. 66, cod 707041, jud, Iasi, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal colectate prin utilizarea paginii de internet www.hdcstim.ro („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
Dacă sunteți vizitator al Site-ului, MED ANIMA TECH va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul paginilor de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării
Dacă sunteți vizitator al Site-ului, MED ANIMA TECH prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru furnizarea informatiilor solicitate – respectiv pentru contactarea dvs ulterioara prin telefon la numarul furnizat in formular prin intermediul Site-ului, prin completarea formularului aflat pe pagina de Contact.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței „Am citit, am inteles si sunt de acord cu Termenii si Conditiile sitului” din formularul de contact disponibil pe Site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop (bifarea casutei amintite mai sus) va avea ca urmare faptul ca va trebui sa ne contactati prin alte metode decat formularul de contact, respectiv email sau telefon.

 • pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al MED ANIMA TECH de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, MED ANIMA TECH va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care deveniti ulterior clientul nostru, datele dumneavoastră personale vor fi preluate separat, in calitate de client MED ANIMA TECH.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, MED ANIMA TECH poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină MED ANIMA TECH în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță a utilizatorilor;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către MED ANIMA TECH nu vor fi transferate în afara României.

VII. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către MED ANIMA TECH, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea MED ANIMA TECH cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către MED ANIMA TECH a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, MED ANIMA TECH să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către MED ANIMA TECH către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al MED ANIMA TECH sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care MED ANIMA TECH poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: osacuiu@medanima.ro.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie prin care sunt inregistrate automat detalii ale vizitei dvs privind: locatia dvs (orasul), paginile vizitate din situl nostru, durata vizitei, numarul de accesari, modul in care ati ajuns pe Site. Toate aceste informatii ne sunt de folos pentru a personaliza si a imbunatati experienta dvs pe Site si informatiile pe care vi le oferim in cadrul acestuia. Daca nu doriti ca aceste informatii sa fie inregistrate puteti dezactiva fisierele cookie din browserul dvs. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://hdcstim.ro/politica-privind-fisierele-cookies/

INFORMAȚIILE PREZENTATE ÎN ACEST WEBSITE SUNT DESTINATE EXCLUSIV PROFESIONIȘTILOR ÎN SĂNĂTATE.
ACCESUL LA ACESTE INFORMAȚII ȘI MODUL DE FOLOSIRE A CONTINUTULUI ACESTUI WEBSITE SUNT RESPONSABILITATEA EXCLUSIVĂ A CELOR CARE LE UTILIZEAZĂ.
NEWRONIKA SI MED ANIMA TECH NU SUNT RESPONSABILI PENTRU ORICE UTILIZARE ILEGALĂ, IMPROPRIE SAU PENTRU MANIPULAREA CONȚINUTULUI ȘI A INFORMAȚIILOR INCLUSE ÎN ACEST WEBSITE.